• Відділ інформаційно-краєзнавчої роботи

  Відділ інформаційно-краєзнавчої роботи Білоцерківської міської ЦБС: амбітні плани та дослідницькі реалії

  Відділ інформаційно-краєзнавчої роботи було засновано у 1995 році спочатку в якості сектора. Його завданням є проведення краєзнавчих досліджень та підготовка відповідних публікацій. Від початку своєї роботи працівники відділу прагнули реалізувати у своїх дослідженнях принципи гуманізації українського суспільства. Передусім це знайшло свій відбиток в увазі до особистості в контексті нашої минувшини. Значна увага приділялася також раніше забутим чи закритим сторінкам історії Білої Церкви та краю. Результатами цих досліджень стали кілька сот наукових та науково-популярних публікацій, в яких висвітлювалися постаті та події Х – ХХ ст. Серед досліджень, які хотілося б особливо відмітити, була й історія білоцерківської книги та бібліотечної справи.


  Мабуть, найбільш амбітним проектом, над реалізацією якого наш відділ працює з літа 1998 року, є Білоцерківський біографічний словник (далі – ББС), ініціатором якого є директор Білоцерківської міської ЦБС П.Красножон. Перша його програма була складена Є.Чернецьким 17 липня 1998 року. Методичною основою цього проекту стала програма Українського біографічного словника, створена Національною Академією Наук України на початку 1990-х років. Цією програмою передбачалося створення регіональних біографічних словників, до яких могли б увійти крім загальновідомих діячів з певної місцевості також і особи місцевого значення. На підставі останньої думки в 1996 році було запропоновано створити Редакцію Білоцерківського біографічного словника при відділі культури Білоцерківського міськвиконкому у складі двох редакторів. Згодом виникла ідея утворити таку Редакцію під опікою ЦБС на базі сектора інформаційно-краєзнавчої роботи. Про очікувану роботу Редакції надрукував статтю часопис “Замкова гора”.

  Згідно з опрацьованою в 1998 році програмою спочатку мав бути виданий Малий ББС і лише згодом Великий ББС. Останній мав містити повніші та більші за обсягом біографії, а також охоплювати значніше коло історичних постатей та наших сучасників. Передбачалося, що Малий ББС може бути виданий одною книжкою, натомість Великий ББС – кількома томами. У програмі також наголошувалося на необхідності та важливості публікації “Матеріалів до Білоцерківського біографічного словника”, в яких мали друкуватися та проходити первинну апробацію дослідження з білоцерківської біографістики, покажчики осіб, згаданих у періодичних виданнях, студії над архівними матеріалами, біографічні матеріали (спогади, щоденники, листування) тощо. Видання “Матеріалів” мало гарантувати спадкоємність роботи над Малим та Великим ББС.

  За 10 років вдалося зібрати величезні матеріали з білоцерківської біографістики. Попри значну кількість здійснених публікацій у місцевій періодиці та різноманітних виданнях, зокрема, й Білоцерківського краєзнавчого музею, оприлюднений матеріал складає незначну частину знайденого та опрацьованого. Єдиною публікацією під грифом ББС, що побачила світ за цей період, була брошура О.Стародуба “Матеріали до Білоцерківського біографічного словника. Родини (1795-1863). Зошит перший (Абрамченко – Бовтенко ІІІ)”, видана в Білій Церкві 2004р. Завдяки цим зусиллям роки не минули марно, проте головного – регулярного видавничого проекту з білоцерківської біографістики – досі не було започатковано. Лише зараз отримало шанс на публікацію видання “Білоцерківський біографічний словник. Матеріали”. Сподіваємося, що перший том цього видання не буде останнім.

  Євген Чернецький, завідувач відділу інформаційно-краєзнавчої роботи ЦБС.

  Майдан - Брок .- 2008 .- №40.- 2 жовтня.-С.- 14 Читайте також  Поділись з друзями:Біла Церква

Одними з найбільш значних культурних та освітніх
центрів міста є державні публічні бібліотеки!Централізована бібліотечна система Білої Церкви обслуговує 50873 читачів!

Це більш ніж 25% населення всього міста!

Докладніше